Quote of the Day

“It is not the mountain we conquer but ourselves.” – Edmund Hillary

Quote of the Day

“Real happiness is cheap enough, yet how dearly we pay for its counterfeit.” – Hosea Ballou

Quote of the Day

“He who angers you conquers you.” – Elizabeth Kenny

Quote of the Day

“Necessity dispenseth with decorum.” – Thomas Carlyle

Quote of the Day

“Glory is fleeting, but obscurity is forever.” – Napoleon Bonaparte

Quote of the Day

“The love of a mother is the veil of a softer light between the heart and the heavenly Father.” – Samuel Taylor Coleridge

Lägga till PHP-moduler

En sak som Wordpress varnade för efter installation var två stycken saknade PHP-moduler. PHP Imagick och PHP Zip.

Konfiguration av Virtualmin

Det första jag valde att konfigurera var att aktivera "Apache SSL website enabled" samt "MySQL database enabled".

Installation av Virtualmin på Raspberry Pi

Mina förutsättningar för installationen är att jag har en Raspberry Pi 3 Model B som är kopplad med nätverkskabel till min router. Jag har även ett domännamn jag kan använda för att göra webbplatsen publik.